http://promalit.ru/uslugi/izgotovlenie- … -osnastku/

Модельная оснастка – материалы, из которого изготавливают модельную оснастку